Het CDA is blij met het MKB-actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer om het hele mkb sterker, efficiënter en productiever te maken. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Op basis van die ervaringen is een actieplan gemaakt waarmee het midden- en kleinbedrijf meer kan profiteren van de economische groei.

Het midden- en kleinbedrijf is het fundament van onze economie met werk voor miljoenen Nederlanders. Staatssecretaris Keijzer:  “De economie wordt structureel anders. Dat zien veel ondernemers wel, maar vooral veel kleinere hebben niet de tijd en de expertise om hier adequaat op te reageren en er wat mee te doen. De afgelopen maanden heb ik met vele ondernemers gesproken door heel Nederland. De kapster in Pijnacker, een architectenbureau in Delft, of een Tech Startup uit Zwolle, allemaal hebben ze dezelfde vragen: hoe kom ik aan goed personeel, met de vaardigheden die nu nodig zijn? Hoe kom ik aan passende financiering? Hoe profiteer ik van de kansen die digitalisering biedt? Bij die uitdagingen kan de overheid een krachtige rol spelen, samen met brancheorganisaties en onderwijs. Als we met z’n allen een tandje bijschakelen, maken we het hele mkb sterker, efficiënter en productiever. Dat is mijn ambitie en dat is nou precies het doel van dit actieplan. Ik heb daar voor deze kabinetsperiode 200 miljoen euro voor uitgetrokken.”

CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch (mkb): ‘In het kader van een eerlijke economie zet het CDA zich al jaren in voor een sterkere positie van het mkb. Kleine ondernemers en familiebedrijven vormen het kloppend hart van onze economie. Ik ben dan ook blij met het actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer vandaag heeft gepresenteerd. Het mkb krijgt in dit Regeerakkoord de aandacht die het verdient.’

Het mkb is maatschappelijk onmisbaar 
De staatssecretaris benadrukt dat het voor alle Nederlanders van belang is dat we het MKB ondersteunen. “De impact van het mkb strekt zich verder uit dan puur het economische. Het mkb is bijvoorbeeld onmisbaar voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven zoals het klimaat- en energievraagstuk. In onze dorpen en steden heeft het mkb vaak een belangrijke maatschappelijke functie. Ze sponsoren sportclubs en sociale projecten en bieden bijvoorbeeld stages aan. Familiebedrijven zijn voortrekkers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Belangrijkste maatregelen uit het actieplan
- Het belangrijkste vindt de staatssecretaris dat we met heel veel partners samen het mkb op de agenda zetten.
- Menselijk kapitaal: projecten zoals Verzilver je talent, MKB!dee en Katapult: koppelen van studenten en bedrijven.
-Programma versnelling digitalisering mkb, beginnend met regionale praktijktesten.
- Toegang tot passende financiering met zogeheten regionale financieringstafels.
- Ophoging van budgetten voor innovatie en kennisdeling, zoals MIT, SBIR en Innovatiekrediet.
- MKB-toets en structureel overleg met ondernemers daarover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.