Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat er eindelijk een streep wordt gezet door de omstreden kleutertoets. CDA-Kamerlid Michel Rog is blij dat hiermee na jarenlange inzet een einde komt aan de toetsgekte onder kleuters. Het vertrouwen wordt weer bij kleuterleerkrachten gelegd, zoals het hoort.  Michel Rog: “Onze inspanningen tijdens de onderhandelingen voor het Regeerakkoord worden hiermee beloond. Kort nadat bekend is dat de landelijke ‘zittenblijversnorm’ voor kleuters wordt afgeschaft, zijn we hiermee ook af van de opgelegde methodedrang. Kleuters mogen weer gewoon kleuter zijn!” 

Kleuterleerkrachten gehoord
Dat de doorgeslagen toetscultuur tot grote ergernis leidde op basisscholen, bleek vorig jaar nog uit een enquête die Michel Rog hield onder bijna 3000 onderwijzers. Maar liefst 85% liet weten dat de toetscultuur onder kleuters niet zinvol is en vooral onrust veroorzaakt bij kinderen, ouders en henzelf.  Rog: “Dit kabinet toont hiermee de daadkracht die de afgelopen jaren ontbrak, ondanks de roep van leerkrachten. Zij worden nu eindelijk gehoord. Het is letterlijk en figuurlijk een zonnige dag voor alle kleuters in Nederland.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.