Met forse investeringen en een set aan wetgeving pakt dit kabinet ondermijnende criminaliteit aan. Er wordt vooral in de regio ingezet op een meerjarige aanpak om te voorkomen dat criminelen zich innestelen in woonwijken, misbruik maken van economische structuren en voorzieningen in ons land en met grote sommen zwart geld, geweld en intimidatie invloed proberen te verwerven in de legale wereld. Er is volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ‘een breed offensief nodig van de overheid met verschillende sectoren, wegkijken is geen optie meer’. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Extra geld
Het kabinet heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken voor de aanpak: een ondermijningsfonds van 100 miljoen euro, met daarnaast structureel extra investeringen van 5 miljoen euro in 2018, oplopend naar 10 miljoen euro vanaf 2019. Om te voorkomen dat deze financiële inzet wordt versnipperd, is gekozen voor een stevig accent op de bestrijding van de illegale drugsindustrie en de daarmee gepaard gaande verwevenheid van onder- en bovenwereld.

Gerichte aanpak in de regio
De professionals die werken op lokaal niveau weten het beste wat er moet gebeuren om de aanpak te versterken. Er komt circa 85 miljoen euro beschikbaar voor 10 meerjarige regionale plannen en 15 miljoen euro voor versterking op landelijk niveau. In de zomer worden de plannen verzameld en minister Grapperhaus verwacht op basis daarvan in het najaar van 2018 de middelen te kunnen verdelen.

Samenwerking met maatschappelijke spelers
Samen met maatschappelijke spelers, zoals branches en ondernemers, richten gemeenten, de politie, het OM en de Belastingdienst hun pijlen op zogenoemde sleutelpersonen en -sectoren die de criminele drugsindustrie faciliteren. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken gebruik van dezelfde legale structuren en voorzieningen als gewone burgers: transportvoorzieningen, financiële en juridische dienstverlening, recreatieterreinen, de vastgoedsector. Daarmee infecteren ze de legale economie.


Klik hier om de hele brief van de minister te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.