Iedere gemeenten gaat op een andere manier om met het inburgeringstraject, waardoor de verschillen tussen nieuwkomers steeds groter worden. Alleen werk en taal alleen leiden niet automatisch tot goed burgerschap. Daarom pleiten de CU en het CDA ervoor dat alle gemeenten moeten zorgen voor goede en uitgebreide culturele inburgering en voor een adequaat aanbod van materiaal. Minister Koolmees van sociale zaken moet met de VNG om de tafel om dit te bewerkstelligen vinden beide partijen.
 
CDA woordvoerder Pieter Heerma: ‘Culturele inburgering is belangrijk voor alle nieuwkomers. In alle gemeenten zou hier serieus aandacht voor moeten zijn. Wij willen dat nieuwkomers actief kennis maken met de Nederlandse cultuur om beter binding te krijgen met onze samenleving. Zodat zij met hun hoofd en hart hier participeren.’
 
Sinds oktober vorig jaar kennen we in Nederland een verplicht te ondertekenen participatieverklaring als onderdeel van de inburgering. Om deze verklaring te kunnen ondertekenen volgen inburgeraars een traject. Alleen verschilt de voorbereiding op deze ondertekening enorm per gemeenten. Zo volgt de nieuwkomer in de gemeente Leiden een uitgebreid programma dat bestaat uit 24 lessen. Hierin wordt aandacht besteed aan de Nederlandse geschiedenis, wetgeving en sociaal-culturele ontwikkelingen. Maar we kennen ook de voorbeelden van gemeenten die een paar uurtjes uittrekken om een PowerPointpresentatie te laten zien.
 
Lokaal stemrecht verkrijgen via inburgering

Voor het CDA is het belangrijk dat iedereen voldoet aan de inburgeringsplicht. Juist om mee te kunnen doen met onze samenleving is dat van groot belang. Daarom pleiten CDA en VVD ervoor om het stemrecht als voorwaarden te laten meetellen bij het behalen van de inburgeringsplicht.
 
Op dit moment krijgen migranten met een verblijfstatus na vijf jaar automatisch stemrecht voor de lokale verkiezingen, ook als zij verwijtbaar niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. Dit in tegenstelling tot stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen waarvoor het eerst verwerven van de Nederlandse nationaliteit noodzakelijke voorwaarde is.
 
Heerma: ‘Het kunnen verwerven van het Nederlanderschap is de bekroning op de inburgering, en daarmee ook het verwerven van stemrecht bij nationale verkiezingen. Ook voor lokale verkiezingen zou wat mij betreft moeten gelden dat het stemrecht te verwerven is door je in te zetten om succesvol in te burgeren’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.